fbpx

Adatkezelési tájékoztató

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Kérjük, figyelmesen olvassa el jelen Adatkezelési Tájékoztatót (a továbbiakban: Tájékoztató), melyben személyes adatai kezelését érintő gyakorlatunkat ismertetjük az Európai Unió általános adatvédelmi rendeletében (GDPR, azaz az Európai Parlament és Tanács 2016/679. rendelete) előírt és alkalmazandó szabályok szerint. Jelen Tájékoztató az adatkezelő szolgáltatásait igénybe vevő személyekre vonatkozik. Bemutatja, hogy az adatkezelő hogyan gyűjti, használja fel és osztja meg bizonyos esetekben harmadik felekkel az Ön személyes adatait, továbbá információval szolgál az Ön adatkezeléssel összefüggő jogairól.

Az Adatkezelő megnevezése, adatai, elérhetősége:

A weboldal üzemeltetője (Adatkezelő): VERESS ANDRÁS JÁNOS E.V.
Elérhetőségek:
Székhely: 4320 NAGYKÁLLÓ, ARANY JÁNOS ÚT 36.
Adószám: 41948671-1-35
Nyilvántartási szám: 58187177
Elektronikus levélcím: info@holisztikussegitok.hu

ADATVÉDELMI IRÁNYELVEK, AZ ADATKEZELÉS ALAPELVEI, ADATKEZELÉSSEL KAPCSOLATOS JOGOK, VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK

Az Adatkezelő elkötelezett e honlapot felkereső egyének személyes adatainak védelme iránt. Jelen tájékoztató mindenekelőtt az ügyfelek és hírlevél-feliratkozók személyes adatainak interneten keresztül történő bizalmas kezeléséről és védelméről szól, mindazonáltal ide tartoznak az oldal látogatói is. Összefoglaljuk, hogy a weboldal tulajdonosa milyen Önre vonatkozó adatokat hogyan gyűjthet és használhat fel. Az adatok illetéktelen személyek részére nem kerülnek átadásra és ezen Tájékoztatóban meghatározott formában kerülnek felhasználásra.

A szerződésekben, egyedi esetekben az adatkezelés célja módosulhat, mely az adott szerződésben rögzített feltételekkel történik.

Tájékoztatjuk, hogy megteszünk minden olyan technikai intézkedést, mely a személyes adatok kezelésének biztonságát garantálja.

Amennyiben az adatkezeléssel kapcsolatban kérdése merül fel, vegye fel a fentiekben megjelölt elérhetőségek egyikén velünk a kapcsolatot.

Személyes adatainak kezeléséről bármikor tájékoztatást kérhet (Tájékoztatás kéréshez való jog, Az érintett hozzáférési jogának érvényesülése), azaz arra vonatkozóan, hogy az Adatkezelő milyen személyes adatait, milyen jogalapon, milyen adatkezelési céllal, mennyi ideig kezeli, illetve, hogy személyes adatait mely jogszabály rendelkezései alapján kinek továbbította.

Ön bármikor a fentiekben részletezett elérhetőségek egyikén kérheti, hogy az Adatkezelő módosítsa valamely személyes adatát (Helyesbítéshez való jog érvényesülése).

Ön bármikor kérheti az Adatkezelőtől a fentiekben részletezett elérhetőségek valamelyikén, hogy személyes adatait törölje (Törléshez való jog érvényesülése).

Ön bármikor kérheti, hogy személyes adatainak kezelését az Adatkezelő korlátozza (Az adatkezelés korlátozásához való jog érvényesülése).

Ön bármikor tiltakozhat a fentiekben részletezett elérhetőségek egyikén az adatkezelés ellen, ha véleménye szerint az Adatkezelő jelen Tájékoztatóban megjelölt céllal összefüggésben nem megfelelően kezelné személyes adatait (Tiltakozáshoz való jog érvényesülése).

Jelen tájékoztató fontos információt nyújt Önnek személyes adatai védelméről és ehhez fűződő jogairól. Ha a felhasználó nem fogadja el ezen feltételeket, jogában áll a honlap használatát felfüggeszteni és személyes adat megadása nélkül a böngészést befejezni.

Adatkezelésünket az alábbi jogszabályok alapján végezzük:

–  AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 2016. április 27-i (EU) 2016/679 RENDELETE a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet), GDPR;

–  az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról  szóló 2011. évi CXII. törvény Infotv.

ADATKEZELŐ FELELŐSSÉGE ÉS ELÉRHETŐSÉGE, A WEBOLDALON KEZELT ADATOK KÖRE

Adatkezeléssel kapcsolatos információk

Jelen Tájékoztatóban ismertetett adatkezelések tekintetében Veress András János E.V. az adatkezelő (a továbbiakban: Adatkezelő).

Adatvédelmi eljárásainkat érintő észrevétel, kérdés vagy panasz esetén az alábbi elérhetőségeken vagyunk elérhetőek: Veress András János, 4320 NAGYKÁLLÓ, ARANY JÁNOS ÚT 36. vagy írjon az info@holisztikussegitok.hu e-mail címre.

Adatkezelő Felelősségi körök
Holisztikus segítőkVeress András János

4320 NAGYKÁLLÓ, ARANY JÁNOS ÚT 36.

Összes tevékenység

Választásának megfelelően Ön személyes adatai megadása nélkül is jogosult hozzáférni weboldalainkhoz, viszont a böngészéshez elengedhetetlen a süti (cookie) szabályzat elfogadása, hírlevél-feliratkozás esetén pedig az adatvédelmi tájékoztató jóváhagyása. Személyes adat az összes információ, amely közvetett vagy közvetlen módon, azonosító szám szerint vagy az ehhez tartozó adatok alapján azonosítható természetes személyre vonatkozik. Abban az esetben, hogyha a weboldal Tulajdonosa az Ön személyes adatait gyűjti, az adatgyűjtés átlátható és bizalmas adatkezeléssel történik.

Az Ön személyes adatai olyan információk, melyek segítségével az Ön személye beazonosítható, például: vezetéknév, utónév, állampolgárság, telefonszám, postacím, e-mail cím. Az Ön személyes adatait önkéntesen megadott módon, a tulajdonos az oldalon történő böngészéskor gyűjti, megjelölve minden esetben a cél eléréséhez szükségszerűen megadandó adatokat. Ha nem kívánja megadni ezen adatokat, akkor nem férhet hozzá a honlap egyes funkcióihoz, szolgáltatásaihoz. Az opcionálisan megadandó adatok gyűjtése a felhasználói igények megismerését, a honlap és szolgáltatások fejlesztését szolgálja.

Az Adatkezelő minden intézkedést megtesz, hogy az általa kezelt személyes adatok pontosak, naprakészek legyenek.

Sütik (cookie) kezelése:

A természetes személyek összefüggésbe hozhatók az általuk használt készülékek, alkalmazások, eszközök és protokollok által rendelkezésre bocsátott online azonosítókkal, például IP-címekkel és cookie-azonosítókkal. Ezáltal olyan nyomok keletkezhetnek, amelyek egyedi azonosítókkal és a szerverek által fogadott egyéb információkkal összekapcsolva felhasználhatók lehetnek a természetes személyes profiljának létrehozására és az adott személy azonosítására.

Tájékoztatjuk, hogy a weboldalunkon alkalmazott sütik az Ön beazonosítására nem alkalmasak. A sütikben tárolt információkat nem továbbítjuk harmadik fél számára.

A sütik alkalmazásának (azaz az adatkezelés) célja: a munkamenetek azonosítása és egymástól történő elkülönítése, adatvesztés megakadályozása.

A cookie szabályzatunkban olvashat bővebben a sütik (cookie-k) kezeléséről itt:  Cookie beállítások

Honlap regisztráció során kezelt adatok köre:

 • Vezetéknév, keresztnév, cégnév és kapcsolattartó neve (cég esetén)
 • Székhely címe (cég esetén), lakcím, levelezési cím
 • E-mail cím
 • Telefonszám
 • Rendszer információk (IP-cím, rendszer verzió, felbontás, statisztika a honlapon megtekintett oldalakról, böngészési szokások, viselkedési mintázat)

Adatkezelés célja:

A regisztrált felhasználó azonosítása és kapcsolattartás.

Adatkezelés jogalapja:

Az Érintett (azaz az Ön) hozzájárulása [GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja], szerződés teljesítése [GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja].

Adatkezelés időtartama:

 • Direkt marketing célú hozzájárulások tekintetében a felhasználó hozzájárulásának visszavonásáig
 • Profiladatok tekintetében az utolsó bejelentkezéstől számított 4 év
 • Vásárlások adatai tekintetében a Számv. tv. 169. § (2) bekezdése alapján 8 év

Adattovábbítás feltételei:

Személyes adatait azok megismerésére jogosultsággal nem rendelkező számára nem adjuk át, harmadik félnek kizárólag abban az esetben továbbítjuk, ha Ön ehhez előzetesen hozzájárulását adta. Kivételt képezhet ez alól, ha az adatok továbbítását jogszabály előírja kötelezően számunkra, így például egy esetleges hatósági vizsgálat, amely esetén az eljáró hatóság (pl.: rendőrség, ügyészség, bíróság, stb.) hivatalos megkeresésére a megkeresés céljából szükséges adatokat kötelesek vagyunk átadni.

Adatfeldolgozást végző vagy adatkezelést érintő cégek, személyek

A tulajdonos, Veress András János végzi az adatok kezelését. A tulajdonoson kívül más cégek is részt vesznek a szerződéses ügyfelek adatainak kezelésében, tárolásában.

Mely cégek kapcsolódnak az adatkezeléshez?

A Tulajdonos tevékenysége során az adatkezelésben érintett cégek:

 • Tárhely szolgáltató:

Cégnév: Magyar Hosting Kft.

Székhely: 1132 Budapest, Victor Hugo utca 18-22.

Adószám: 23495919-2-41

Cégjegyzékszám: 01-09-968314

 • Google Inc.: 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, további elérhetőségek, levelező rendszer, felhőben történő adat és fájl tárolás, online dokumentum kezelés, továbbá a hozzátartozó szolgáltatások: Google Drive, Google Docs, Google Search Console, Google Analytics, Google AdSense, Google AdWords, YouTube, Blogger, Chrome böngésző támogatása – Google adatvédelme és adatvédelmi elvei.
 • Facebook Ireland Ltd.: 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Ireland, a Facebook, Instagram, Messenger és Facebook által kínált egyéb termékek, funkciók támogatása – adatkezelési szabályzat és adatvédelmi tisztviselő elérhetősége.
 • Twitter International Company: One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, D02 AX07 IRELAND, a Twitter által kínált termékek, funkciók használata – adatkezelési szabályzat és ászf.
 • Speciális esetekben a szerződés tartalmazhat további adatfeldolgozó személyeket vagy cégeket.

Kiskorúak és cselekvőképességükben korlátozott személyek személyes adatainak védelme

Felhívjuk a figyelmet, hogy a Holisztikus segítők internetes weboldala, valamint megjelenéseinek tartalma többnyire nem 14 év alatti kiskorúak részére szól. Nem kezelünk, és nem gyűjtünk 14 év alatti gyermekekről személyes adatokat igazolható szülői felügyeletet gyakorló szülői hozzájárulás nélkül. Szülei vagy gondviselői kérhetik a gyermekre vonatkozó adatok kiadását, törlését. Ha az Adatkezelő számára az adatkezelés, adatfeldolgozás folyamán válik nyilvánvalóvá az életkor, abban az esetben a szülői hozzájárulás beszerzése céljából az adatok felhasználhatók.

Az Adatkezelő – figyelembe véve az elérhető technológiát – észszerű erőfeszítéseket tesz, hogy ilyen esetekben ellenőrizze, hogy a hozzájárulást a gyermek feletti szülői felügyeleti jog gyakorlója adta meg, illetve engedélyezte, a GDPR 8. cikkében foglaltaknak megfelelően.

Törvényes képviselő hozzájárulása szükséges a cselekvőképességében részlegesen, vagy teljesen korlátozó gondnokság alatt álló nagykorú, illetve a cselekvőképtelen és a korlátozottan cselekvőképes kiskorú személy nyilatkozatához, kivéve a mindennapi életben tömegesen előforduló regisztrációt célzó és különösebb megfontolást nem igénylő szolgáltatásrészeket.

Panasz, jogorvoslat

Személyes adatainak kezelésére vonatkozó panaszával elsődlegesen az Adatkezelőhöz illetve a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH) (cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.; levelezési cím: 1363 Budapest, Pf.: 9.; elektronikus levélcím: ugyfelszolgalat@naih.hu1055 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c., ugyfelszolgalat@naih.hu) fordulhat.

Lehetősége van adatainak védelme érdekében bírósághoz fordulni, amely az ügyben soron kívül jár el. Ebben az esetben szabadon eldöntheti, hogy a lakóhelye (állandó lakcím) vagy a tartózkodási helye (ideiglenes lakcím), illetve az Adatkezelő székhelye szerint illetékes törvényszéknél nyújtja-e be keresetét.

Fogalmak

 • Adatfeldolgozó: természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel
 • Adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, például: gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás, megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés, egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel, összehangolás, összekapcsolás, korlátozás, törlés, megsemmisítés
 • Adattovábbítás: az Adatkezelő által kezelt személyes adatok harmadik személyek számára történő hozzáférhetővé tétele
 • Adatvédelmi incidens: a biztonság sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi
 • ÁSZF: a weboldalon közzétett, az Adatkezelő termék- és szolgáltatás-értékesítési szabályait rögzítő Általános Szerződési Feltételek
 • Azonosítható természetes személy: természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, valamely azonosító, például: név, azonosító szám, helymeghatározó adat, online azonosító, fizikai, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható
 • Címzett: természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e
 • Érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét, megfelelő tájékoztatáson alapuló, egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez
 • Érintett: bármely információ alapján azonosított vagy azonosítható természetes személy
 • Felhasználók: az Adatkezelő által üzemeltetett, https://www.fonixkozpont.hu weboldalon és az ott meghatározott egyéb címeken elérhető weboldalak látogatói
 • Harmadik fél: természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak
 • Hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.; levelezési cím: 1363 Budapest, Pf.: 9.; elektronikus levélcím: ugyfelszolgalat@naih.hu1055 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c., ugyfelszolgalat@naih.hu, weboldal: naih.hu)
 • Partner/Ügyfél: természetes személy, aki az Adatkezelővel nem weboldalon köt szerződést termék értékesítésére vagy szolgáltatás nyújtására
 • Regisztráció: a weboldal felhasználó személyes adatainak rögzítése, mellyel felhasználói fiókot hoz létre
 • Személyes adat: az érintettre vonatkozó bármely információ
 • Szolgáltatás: az Adatkezelő által Ügyfelei, Partnerei és Felhasználói részére a weboldalon vagy egyéb módon nyújtott, az ÁSZF-ben részletezett termék és szolgáltatás értékesítési és egyéb szolgáltatások.
 • Weboldal: az Adatkezelő által üzemeltetett, holisztikussegitok.hu. és az ott meghatározott egyéb címeken elérhető weboldalai

Az Adatkezelő által használt futárszolgálatok (adatfeldolgozók):

Futár és kézbesítő szolgáltatók:

 • Csomagpiac Kft.

2100 Gödöllő, Németh L. 1/b.

Telefonszám: +36709409442​
Email: info@csomagpiac.hu

Adószám: 14864021-2-13

Cégjegyzékszám: Cg.13-09-144907

 • Delivery Solutions Zrt. (Sameday)

  Adószám:28730978-2-41

  Telefonszám: +36 1 374 3890

  Email: info@sameday.hu

A Felhasználó elfogadja e hozzájárulás szerint az általa választott kiszállító cég saját Általános Szerződési Feltételeit.