fbpx

SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK hirdetőknek 2023.05.01.

A holisztikussegítok.hu  portálon lévő egyedi SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS – REKLÁM SZERZŐDÉS –

Szolgáltató: holisztikussegítok.hu / VERESS ANDRÁS JÁNOS E.V. 

Székhely: 4320 NAGYKÁLLÓ, ARANY JÁNOS ÚT 36.

Adószám: 41948671-1-35

Nyilvántartási szám: 58187177

Tel.szám: 06-70-570-98-34

Email: info@holisztikussegítok.hu

Számlaszám: CIB Bank: 10700323-74273748-51100005

 • A szerződés célja
 • A holisztikussegítok.hu Internetes portálon lévő egyedi hirdetési felület igénybevételéhez szükséges regisztrációs díjról szóló szerződést Felek a célból kötik meg, hogy Szolgáltató biztosítsa a Megrendelő előzőleg már kiválasztott csomag feltételeinek megfelelő megjelenési formáját. (1-es melléklet)
 • A weboldalt megkereső kliensek, ügyfelek számára a Megrendelő adatait, elérhetőségét, és szolgáltatása jellegét továbbítsa.
 • A Szolgáltatás célja továbbá, a szakemberek és az oldalra látogató ügyfelek egymásra találásának segítése, kapcsolat felvétele.
 • A szolgáltató, a Weboldalon található szakemberekkel szerződéses kapcsolatban áll, a szakemberek (Megbízók) jellemzően ellenszolgáltatás fejében veszik igénybe a Szolgáltató szolgáltatását.
 • A Megbízó kijelenti, hogy vállalkozását hivatalosan, az előírásoknak megfelelően folytatja. (adószám, végzettség stb)
 • A Megbízót terheli a felelősség az általa nyújtott szolgáltatások összefüggésben végzett valamennyi tevékenységéért, a közölt adatok hitelességéért.
 • A Szolgáltató a Weboldalon elérhetővé teszi a Megbízó közvetlen elérhetőségét, mely tartalmakat kizárólag az elhelyezésekor ellenőrzi, így az esetleges változások esetén annak tekintetében felelősséget nem vállal, és a jogsértő tartalom és szabálytalanság esetén az erre vonatkozó, jogszabályban meghatározott módon történő jelzést követően a tartalmat haladéktalanul eltávolítja.
 • A szerződés hatálya

Jelen szerződés a regisztrációs díj beérkezésének napjától számított 12 hónapra lép életbe.

 • Megrendelő kötelezettségei

Megrendelő felel és szavatol az általa átadott, megjelentetett adatok valódiságáért, tartalmáért.

Megrendelő köteles (a Szolgáltató kérésére) az általa nyújtott szolgáltatás valódiságát hivatalos iratokkal, végzettséget bizonyító tanúsítványokkal igazolni.

A Megrendelő szavatolja, hogy az általa megjelölt tevékenységi körben, szakterületen szaktudással rendelkezik, és a hozzá érkező igényeket, megbízásokat, megrendeléseket a legjobb tudása szerint, a lehető legmagasabb szakmai színvonalon teljesíti.

A Megrendelő köteles a holisztikussegitok.hu oldalon keresztül érkező ajánlatkérőkkel, kliensekkel, ügyfelekkel kapcsolatba lépni.

Ha a Megbízó adataiban bármilyen változás történik, köteles a szolgáltatónak jelenteni.

 • Szolgáltató kötelezettségei

Szolgáltató által jelen szerződés alapján nyújtott szolgáltatásnak alkalmasnak kell lennie a rendeltetésszerű valamint a szerződésben kikötött célnak megfelelő felhasználására.

A holisztikussegítok.hu megkereső kliensek, ügyfelek számára a Megbízó adatait, elérhetőségét, és szolgáltatása jellegét továbbítani, és az elvégzett munka sikerességéről visszaigazolást kérni.

A Megbízó által kifizetett, és igénybe vett felületet biztosítani a szerződésben meghatározott ideig.

A díj beérkezésétől számított 5 napon belül, a Megbízó hirdetését, adatait a weblapon feltüntetni, és azt a szerződésben meghatározott ideig megjeleníteni.

5.) Díjak

Megrendelő a részletesen ismertetett szolgáltatás fejében az 1. sz. mellékletben ismertetett díjat köteles előre megfizetni a Szolgáltatónak.

6.) Fizetési feltételek

A kiválasztott csomag szolgáltatási díját Megrendelő a szerződés aláírásakor egy összegben, készpénzben vagy 8 banki napos átutalással rendezi a szerződés 1. sz. mellékletében rögzített időszakra vonatkozóan.

7.) Szerződés megszüntetése

A szerződést bármely fél írásban (levél, e-mail,) azonnali hatállyal felmondhatja, amennyiben a másik fél súlyos szerződésszegő magatartást tanúsít, és az azt követő 8 napos határidővel rendelkező felszólítás nem járt eredménnyel.

Szerződésszegő magatartásnak minősül:

 • A szerződésben meghatározott feltételek, kötelezettségek teljesítésének elmulasztása, illetve a Felek által meghatározott határidők, előírások be nem tartása
 • Információk, képek, illetve lejáratásra alkalmas eszközök használata és az azzal való visszaélés.
 • Ha a Megrendelő a Szolgáltató számláját esedékességéig nem fizeti ki
 • A Megrendelőre érkező panaszok, negatív visszajelzések, értékelések.
 • Ha a felek negatív hangszínben tüntetik fel egymást
 • Jogellenes és etikai vétségek

8.)  Adatkezelési tájékoztató

 • Az adatokat a szolgáltató Magyarország területén, a holisztikussegítok.hu képviseletében Veress András János székhelyén található szerveren tárolja.
 • A személyes adatok valódiságáért és pontosságáért kizárólag a Megbízó tartozik felelősséggel. Az adatközlés hiányosságaiért, illetve a hibásan megadott adatokból adódó bármilyen következményért a Szolgáltató nem vállal felelősséget.
 • A Szolgáltató megteszi a szükséges technikai és szervezési intézkedéseket, és megfelelő eljárási szabályokat alakít ki annak érdekében, hogy biztosítsa a személyes adatok biztonságát az adatkezelés teljes folyamata során.

Kezelt adatok köre: név, email cím, telefonszám, helyszín, lakcím, tevékenységi körök

Adatkezelés célja: a Weboldalon elérhető információs társadalommal összefüggő szolgáltatás igénybevételének biztosítása, ezen belül: az ajánlatkérés folyamatának nyomon kísérése, a felhasználó érdekeinek védelme.

1.sz. melléklet:

Kedvezményes hirdetési árak, holisztikussegítok.hu

                  (érvényes: 2023. május 1-től)

 

3 tevékenység hirdetése, max 3 városban

Az első évre:  108 000ft helyett 72 000ft (200ft/nap)

6 tevékenység hirdetése, max 6 városban

Az első évre:  144 000ft helyett 108 000ft (300ft/nap)

Korlátlan tevékenység + extra megjelenés a főoldalon + riport készítése

Az első évre:  216 000ft helyett 144 000ft (400ft/nap)